Undgå sygdomme hos kører ved daglig vejning

Daglig vejning kan give væsentlige informationer om koens sundhedstilstand, og vægttab - selv over kort tid- kan være en tidlig indikation af begyndende sygdom hos koen. Tidligt behandlingsforløb kan bidrage til sygdomsforebyggelse og er til stor gevinst for mælkeproducenten, idet koen ikke skal tages ud af produktionen. Jo tidligere sygdom opdages desdo bedre, idet et behandlingforløb kan påbegyndes Tolkning af…

0 kommentarer

Landbrugsavisen | Vægt på Dansk Holstein slagtekalve

Til brug for indretning af stalde til slagtekalve af stor race, blev der i sommeren 2009 målt og vejet 600 DH slagtekalve. I det følgende ses resultaterne, som viser sammenhængen mellem alder og vægt, samt mellem vægt og kropsmål for DH slagtekalve. Læs hele artiklen om vejning af Dansk Holstein slagtekalve …. 1. Indledning og baggrund ”Indretning af stalde til…

0 kommentarer