Elektronisk Mælkemåler (EMM) til prøveudtagning

Tru-Test mobile mælkemålere en nem og effektiv løsning til opgradering af malkestalde – uden at skulle omlægge til robot stalde. For udover at måle ydelsen, så kan mælkemålerne idag selv udtage en representiv mælkeprøve (i stregkodeglas), og sammenkoble prøve med den rette ko. På den måde sikres præcise analyser for fedt procent, medicinrester, sygdomme, og hvad der ellers måtte ønskes…

0 kommentarer