Stavlæserer til nem registrering af dyr

TRU-TEST læsere til DMS dyreregistrering registrerer elektroniske øremærker og gør registrering af dyredata til SEGES langt nemmere igennem et fuldt integreret system. Læsere til dyreregistrering muliggør dataindsamling af informationer for hvert enkelt dyr i besætningen, fordi de kobler dyrets ID med dets data. Og det er et solidt grundlag for besætningsoptimering.

Som eneste leverandør i Danmark har Tru-Test EID læsere og antenner et medfølgende software program TTS-LINK, der muliggør upload af dyre data direkte til DMS Dyreregistreringen  og CHR Registeret via Masseindtastning.

Nem upload til CHR af:

 • Flytning af dyr mellem ejendomme
 • Malkedata/Ydelseskontrol
 • Vejehistorik
 • Slagteri eller død
 • Sygdoms registrering
 • Medicinering
 • Køb/Salg

Vil du spare tid på dyreregistrering? Afprøv en stavlæser i 14 dage

Vil du vil om en stavlæser er noget for jeres besætning?

Så udlåner vi gerne vores – uden binding og beregning

Afprøv en Tru-Test Stavantenne (stavlæser) i 14 dage – gratis.
Oplev fordelene ved indberetning direkte til DMS Dyreregistreringen og opnå store tidsbesparelser i hverdagen.

Vi kommer ud til bedriften og sørger for at du bliver godt kørende med en Tru-Test Stavantenne. Hvis du ikke er tilfreds med den efter afprøvning tager vi den retur – uden beregning.

[contact-form-7 id=”505″ title=”Få rabat”]

Fordele ved Dyreregistrering

Stavantenner

Håndholdte øremærke skanner gør det nemt at skanne, registrere og rapportere dyrenumre og dyre informationer. Med TRU-TEST stavantenner og pladeantenner kan du indberette direkte til SEGES Dyreregistrering og Kvægdatabasen igennem masseindtastning. Så slipper du for tastearbejdet – og for fejlindtastninger – og det kan give store tidsbesparelser i hverdagen. Alle TRU-TEST øremærkelæsere har trådløs Bluetooth kommunikation.

 

Pladeantenne til dyreregistrering

En Pladeantenne læser ALLE elektroniske kvæg- svine- og fåremærker når dyret passerer antennen. Den kobler dyrets nummer med malkedata, vægthistorik og al information til CHR registeret. Den kan monteres f.eks. ved indgangen eller udgangen fra en malkestald, frasorteringslåger eller over en vejeplatform. Fås som kvæg antenne eller fåre antenne.

Pladeantennen har overlegen læse rækkevidde sikrer ensartet læsning hver gang. Pladeantennen ‘auto-tuner’ (justerer) automatisk op til 20 gange per sekund, hvilket sikrer optimal læsesikkerhed både hvad angår rækkevidde og hastighed.

Egenskaber:

 • Nem registrering af kvæg, svin og får
 • Kan læse alle HDX og FDX elektroniske øremærker
 • Identificer dyr, der er under medicinsk behandling eller skal til slagteriet
 • Forenkler kontrolmalkningen og ydelseskontrol. En stavantenne er en nem og effektiv løsning til opgradering af malkestalde – UDEN at skulle omlægge til robot stalde
 • Kommunikerer med TRU-TEST veje indikatorer, men kan også bruges med veje indikatorer af andre fabrikater
 • Læseafstand: Op til 1 meter
 • Ved dobbelt antenner (med 1 læserboks) forøges læseafstanden til 1,8 meter
 • Fugt- og støvbeskyttelse: IP67 standard
 • Kan tilsluttes 230 V eller et 12V batteri, og er forberedt til nem installation
 • Den digitale signalbehandling gør det muligt at reducere uønsket interferens
 • Enkel installering og igangsætning af læsere og antenner takket være systemets auto-tuning funktion

Skannere til Dyreregistrering

TRU-TEST skannere til dyreregistrering registrerer elektroniske øremærker, og gør registrering af dyredata til DMS/Dyreregistreringen langt nemmere igennem integreret software.

Læsere til dyreregistrering muliggør dataindsamling af informationer for hvert enkelt dyr i besætningen. De kobler dyrets ID med dets data, såsom

 • Vejehistorik
 • Malkedata
 • Ydelseskontrol
 • Medicinering
 • Flytning af dyr

Samtidigt kan man nu sammenholde mange parametre med dyrets livslange sundhedstilstand, såsom vægthistorik, ydeevne og DNA læs mere om DNA øremærker her…

Det er et solidt grundlag for besætningsoptimering. Som den eneste leverandør i Danmark har Tru-Test EID læsere og antenner et medfølgende software program, TTS-LINK, der muliggør upload af dyre data direkte til DMX Dyreregistreringen (CHR Registeret) via Masseindtastning.

Håndholdt Stavantenne

Et praktisk dataindsamling værktøj, der giver mulighed for eksport og import af filer (regneark) af data, såsom visuelle id’er, elektroniske EId’er og kommentarer / alarmer.

Ydelseskontrol i malkestalden

På kontroldagen

TRU-TEST øremærke skannere og stavantenner er malkestaldens elektroniske medhjælper, der gør ydelseskontrol enklere og sparer tid på kontroldagen. Med en XRS stavantenne og en TRU-TEST DataHandler sammenkobles med koens nummer med dens mælkeprøve fra den elektroniske mælkemåler, så koens ID ikke skal tastes ind på DataHandleren. Det eliminerer muligheden for fejl tastning. Samtidigt gør det masseindtastning muligt, og data fra ydelseskontrolen kan overføres direkte til Dyreregistreringen/CHR registret hos SEGES.

Elektronisk identifikation gør det enklere at udføre ydelseskontrol, og sparer derfor tid på kontrol dagen. Øremærket sammenkobles med koens prøve så ID ikke skal tastes ind på DataHandleren. Det eliminerer muligheden for fejl tastning. Samtidigt gør det masseindtastning muligt, og data kan overføres direkte til Dyreregistreringen/CHR.

TRU-TEST DataHandler & Mælkemåler

Tru Test Datahandler, som kommunikerer pladeantenner og stavantenner. Antennerne aflæser øremærket og kobler den automatisk til koens prøve – helt uden manuelle tastninger. Hermed fjernes besværet med langsommelig manuel indtastning såvel som tastefejl er helt slut.

"Besparelsen for brugeren er dels tid samt en reduktion af fejlmulighederne: Tidsbesparelsen afhænger hvor mange dyr der skal foretages en registrering på. En af vores testkunder flytter ofte omkring 50 dyr i ugen og vil spare ca. 20 min. til indtastning pr. gang. Når det gøres hver uge løber det op. Og her er der kun tale om flytninger. Systemet kan anvendes til registreringer af Goldning, Afhorning, Død, Inseminering og meget mere, alt efter brugerens behov. Fejlmulighederne reduceres, da brugeren ikke længere manuelt skal taste dyres nummer ind, altså INGEN tastefejl."
Ove Nørregaard Petersen
Ove Nørregaard-Pedersen
Salgschef

Eksempel Flytning af dyr

Brugeren ønsker at flytte dyr fra en gård til en anden. Dyrets øremærke scannes, og en label på stavantennen vælges f.eks. "Flytning". Det fortsætter brugeren med at gøre til alle dyr er skannet og registreret. Skal man have dyr med hjem igen, starter man med en ny opgave på stavlæseren, og proceduren gentages.

Når man er færdig tilkobles stavantennen til brugerens PC og filerne hentes ned. Brugeren bliver så spurgt om CHR-nummer, hvorefter filen gemmes i indbakken under ”Dyreregistreringen” på PC'en. Herefter etablerer kunden forbindelse til selve ”Dyreregistreringen” og filen importeres til Dyreregistreringen og alle registreringer er hermed opdateret i Dyreregistret