Vejning af kvæg, svin og får

Hyppig vejning af besætningen giver et solidt grundlag for at træffe en lang række beslutninger, der kan optimere foderplaner, avlsprogrammer og endda opfange begyndende sygdomme hos enkelte dyr tidligt i forløbet. Det kan øge produktiviten og lønsomheden for bedriften. Vægtene kan monteres med EID skanner antenne, der læser dyrenes elektroniske øremærke automatisk.

TRU-TEST dyrevægte og veje indikatorer giver dig pålidelige vejninger af hele din besætning. Er fuldt integreret med Dyreregistreringen, så du nemt kan uploade – automatisk og fejlfrit.

Intelligente Sorteringsvægte

Sorteringsvægtene kan bruges til 3-vejs sortering efter vægt eller andre tilstande, såsom veterinær behandling og kælving, som er registreret under dyrets ID. Alle vejesystemer kan anvendelse i både stald og på mark.

Optimering

Vejning af besætningen er en væsentlig parameter i effektiv besætningsstyring og i lønsomme husdyrhold. Vejesystemer giver vitale informationer om besætninger og hvert enkelt dyrs tilstand.

Foder & Avl

Registrering af dyrs vægtkurver bidrager til optimering af foderplaner, så man får mest ud af besætningens ydeevne. Samtidigt giver det gode forudsætninger for avl og avlsmønstre.

Sygdomsforebyggelse

Regelmæssig vejning af kødkvæg og kalve være en god måde tidligt at opdage sygdomme (sygdomsprædikation). Og det kan reducere dyrlæge regninger, og bidrage til produktionen.

Dyrevejning

Pladeantennen læser dyrets elektroniske øremærke imens den står på vejeplatformen, og parrer dyrets nummer med dens vægt. Det sparer tid og eliminerer fejl, og besætningens vægtkurver kan følges til brug for bl.a. foder optimering. TRU-TEST er en af verdens førende indenfor dyrevægte, og tilbyder et fuldt sortiment af dyrevægte, sorteringsvægte, vejeindikatorer, vejeplatforme og vejebjælker til vejning af levende dyr.

WOW Overgangs vejeplatform

Med et WOW (Walk-Over-Weighing) vejesystem behøver vejes køerne hver gang de passerer vejeplatformen – uden stop og uden opsyn.

Ved brug af en WOW! vejeindikator og vejeplatform skal dyret ikke skal standse op og være stabil på vægten for at blive vejet, men kan blot gå hen over platformen. På den måde vejes besætningen dagligt og helt uden opsyn.

Besætningsvejning er en væsentlig parameter i effektiv besætningsledelse og lønsomhed i husdyrhold. 

Kødkvæg

Vejning af kødkvæg er en væsentlig parameter i effektiv besætningsledelse og i lønsomme bedrifter. Ud over at være et redskab til foderoptimering, så kan regelmæssig vejning af kødkvæg og kalve være en god måde tidligt at opdage sygdomme (sygdoms prædiktion). Og det kan have positiv indflydelse på dyrlæge regningerne.

Med TRU-TEST håndholdte XRS stavantenne og stationære XRP2 EID læser med pladeantenne bliver vejesessionerne for kødkvægsbesætninger enklere. Om med en WOW overgangsvægt kan besætningen vejes dagligt og uden opsyn.

Vejesystemer

Hyppig vejning af kødkvæg giver informationer til optimering af foderplaner, avlsprogrammer og kan endda bruges til at opfange begyndende sygdomme hos enkelte dyr tidligt i forløbet. Det kan øge produktiviten og lønsomheden for bedriften. Vægtene kan monteres med antenne, der læser dyrenes elektroniske øremærke automatisk, og kobler vejning og dyr.