Elektronisk Mælkemåler (EMM) til prøveudtagning

Tru-Test mobile mælkemålere en nem og effektiv løsning til opgradering af malkestalde – uden at skulle omlægge til robot stalde.

For udover at måle ydelsen, så kan mælkemålerne idag selv udtage en representiv mælkeprøve (i stregkodeglas), og sammenkoble prøve med den rette ko. På den måde sikres præcise analyser for fedt procent, medicinrester, sygdomme, og hvad der ellers måtte ønskes fra laboratoriet.

Prøveglasset sættes på selve måleren, og måleren tager selv prøven når malkningen er færdig. Den indbyggede stregkodelæser registrer prøveglassets stregkode, som automatisk sammenkobles med koens nummer. Mælkeydelse afgiver en repræsentativ prøve i et stregkode prøveglas. Stregkoden videregives trådløst til en Tru-Test Data Handler. På denne måde sikrer man dataintegritet – fra besætning til analyse.

Tru-Test mælkemåleren er ICAR godkendt

Prøvehætteglas behøver ikke at blive sekventeret i bakker. Tru-Test elektronisk mælkemåler systemet kan koble sammen med dyr RFID systemer, der giver hurtig, præcis og problemfri sammenkobling af data og dataintegration.

Kommunikerer med Dyreregistreringen CHR

Et fuldautomatisk system, hvor kun ko-ID skal indtastes i Data Handleren, eller aflæses med via dyreregistrerings system til kontrolmalkning. Al data kan uploades direkte til Kvægdatabasen (CHR registeret).

De Elektroniske mælkemåling (EMM) sikrer derfor et komplet kontrolmalkningssystem fra besætning til laboratorium, hvor ko-ID og bliver sammenkoblet med koens prøve. De traditionelle prøvemalkningsrapporter erstattes ganske enkelt af en Data Handler, som er en lille håndholdt terminal hvori alle malkedata registreres.

DataHandler

Prøvemalkningsrapporterne erstattes af en Data Handler håndterminal. Når koen er malket færdig indtastes koens nummer i Data Handleren, hvorefter ydelsen (mælkemængden) indtastes. Når mælkemængden er registreret i Data Handleren, viser displayet hvilket positionsnummer prøveglaset med prøven skal hældes i. Herefter kan en udskrift af kontrolmalkningsdata udskrives – på gården.

XRS Stavantenne til læsning af øremærker under kontrolmalkning
Bruges derudover en XRS stavantenne til at læse koens øremærke, behøver man ikke at skulle taste ko-nummeret ind, det overføres automatisk via BlueTooth. På den måde spares tid og man slipper for tastefejl.

Med TTS Link software til XRS Stavantennen er idag det eneste program, der kommunikerer med masseindtastning i kvægdatabasen. Det gør dyreregistrering nemt og effektivt.

Ezi-Scanner

Tru-Tests Ezi-Scanner er udviklet med henblik på stalde, som enten anvender stationære målere, eller som anvender mobile ikke-elektroniske målere. Ezi-Scanneren gør det muligt omgående at anvende de samme prøveglas med stregkoder, der også anvendes i forbindelse med den elektroniske mælkemåler.

Ved hjælp af Data Handleren indtastes koens ydelse samt ko-ID. Koens prøveglas føres derefter forbi Ezi-Scannerens stregkodelæser, hvorved prøveglassets ID bliver læst og registreret. Således sikres at koens ID og dens prøve bliver komblet sammen.

Skriv et svar