Landbrugsavisen | Vægt på Dansk Holstein slagtekalve

Til brug for indretning af stalde til slagtekalve af stor race, blev der i sommeren 2009 målt og vejet 600 DH slagtekalve. I det følgende ses resultaterne, som viser sammenhængen mellem alder og vægt, samt mellem vægt og kropsmål for DH slagtekalve.

Læs hele artiklen om vejning af Dansk Holstein slagtekalve ….

1. Indledning og baggrund

”Indretning af stalde til kvæg – Danske Anbefalinger” revideres i 2009-10 og i den forbindelse er det erkendt, at der er behov for at få sammenhørende værdier for vægt og kropsmål på slagtekalve af stor race med. Disse mål bruges til indretning og dimensionering af hvile, æde- og øvrige opholdsområder for slagtekalve. Hidtil har der ikke været kropsmål på slagtekalve i ”Danske Anbefalinger”, men kun kropsmål på ungkvæg – altså mål som dækker både kvier og slagtekalve.

Dyrevægt Dansk Holstein

1.2 Formål

Formålet er at kunne indrette stalde til slagtekalve af stor race, som passer til deres fysiske kropsmål .

1.3 Mål

Målet er at kende de sammenhørende værdier for slagtekalvenes alder og vægt, samt for vægt og kropsmål , ved at indsamle følgende data:

  1. CHR-nr./fødselsdato
  2. Vægt
  3. Krydshøjde
  4. Hofte bredde
  5. Krops længde
  6. Total længde

Da der primært opfedes slagtekalve af stor race og flest Dansk Holstein (DH), begrænses undersøgelsen til disse.

2 Gennemførelse og metode

2.1 Beskrivelse af besætninger

Der er vejet og målt i alt 600 Dansk Holstein (DH) slagtekalve. Hver slagtekalv blev målt og vejet én gang. Slagtekalvene er fra 8 specialiserede slagtekalvebesætninger, der blev målt og vejet ca. 75 tilfældigt udvalgte slagtekalve i hver besætning. Besætningerne varierede i størrelse fra 700-1700 producerede slagtekalve pr. år. De yngste kalve i undersøgelsen var ca. 4 måneder gamle.

De fleste besætninger i undersøgelsen producerer under Dansk Kalv konceptet, som bl.a. betinger at kalvene leveres 6-9 måneder gamle og har en slagtevægt (stor race) på 160-205 kg. Derved var der ikke mange kalve over 385 kg i besætningerne.

Kvægkonsulent: Inger Dalgaard, Kvæg, Team Bedriftledelse ind@vfl.dk

Projektleder: Marianne Elisabeth Helleshøj Kvæg mlh@vfl.dk

dansk-holstein-dyrevaegt

Skriv et svar